Home Naše služby Zemědělská půda

Nabídněte nám Vaši půdu

Nabídněte nám Vaši půdu

Zemědělské služby Dynín hospodaří na 7 350 hektarech zemědělské půdy. Z velké části je to díky vám, soukromým vlastníkům půdy, kteří nám ji pronajímáte. O vaši půdu se staráme pečlivě a zodpovědně, jako by byla naše vlastní. Jelikož většinu vypěstovaných komodit dále zpracujeme, máme přirozený zájem na tom, aby byly co nejlepší.

Uvažujete o tom, že nám nabídnete svoji půdu k propachtování nebo rovnou k prodeji? V tom případě se neváhejte obrátit na tento kontakt:
Zuzana Fleglová, e-mail: fleglova.zuzana@kooprodukt.cz, tel. číslo: 735 108 051
Ing. Petra Ženčuchová, e-mail: zencuchova.petra@kooprodukt.cz, tel. číslo: 725 240 075

 

Slovníček pojmů

Pacht je právo věc užívat a požívat, tzn. brát si z ní užitky a požitky. Pokud byste nám pozemek pouze pronajali, podle zákona bychom si z něj ve své podstatě nemohli sklidit úrodu.

Zemědělský pacht upravuje § 2345 občanského zákoníku. Tento zvláštní typ pachtu řeší propachtování zemědělského nebo lesního pozemku. Dopadají na něj i obecná ustanovení o pachtu.

 

7 důvodů ke spolupráci v oblasti zemědělské půdy právě s námi

1.   Individuální přístup

Ke každému vlastníkovi zemědělské půdy a k jeho potřebám se snažíme přistupovat individuálně.

2.   Valorizujeme sazby pachtovného

Naše sazby pachtovného průběžně zvedáme. Nehrozí tedy, že vám budeme dlouhá léta vyplácet stále stejnou odměnu.

3.   Propachtovanou půdu vápníme

Ne každý, kdo si od vás půdu pronajme, se o ni i postará. My ano. Víme, že když se půda nevápní, hrozí jí nízké pH. Proto každý hektar obhospodařované půdy alespoň jednou za čtyři roky vyvápníme. Ačkoli jsou to náklady navíc, investice do dlouhodobé udržitelnosti má podle nás smysl. Ročně vyvápníme okolo 1 500 hektarů půdy, na což spotřebujeme cca 2 000 tun vápence. Přes všechny náklady s tím spojené v této službě půdě hodláme pokračovat. Nám všem se odvděčí každý rok dobrou úrodou.

4.   Zlepšujeme kvalitu půdy správnou péčí

Pravidelně hloubkově kypříme ornou půdu a tím předcházíme jejímu utužení. Utužováním půdy se rozumí sléhávání orniční vrstvy při pojezdu těžké mechanizace. Dochází pak k tomu, že je půda slehlá a prostupnost vody půdou pak není ideální. My se snažíme tento problém řešit podrýváním. 

Dbáme na rostlinnou i na živočišnou výrobu. Právě díky živočišné výrobě můžeme do půdy pravidelně vracet živočišná organická hnojiva, jinak by se půda nadměrně vyčerpávala. Obohacujeme ji i o další složky v podobě posklizňových zbytků. Bez toho bychom nemohli dělat to, čemu věříme – eticky vedené udržitelné hospodaření.

5.   Pořádáme setkání pro vlastníky zemědělské půdy

Každý rok pořádáme setkání vlastníků zemědělské půdy. Všichni propachtovatelé neboli pronajímatelé se mohou těšit na večeři, pití, dobrou hudbu a proud zábavy po celý večer.

V roce 2019 jsme měli tu čest přivítat na setkání v Kulturním domě v Lišově přibližně 400 lidí. Ke každému propachtovateli se chováme co nejlépe nejen během tohoto večera, ale i po celý rok. Jsme totiž rádi, když nám zůstávají věrní.

6.   Vaše půda pomůže nasytit zemi

Dnes stále častějším a z našeho pohledu negativním trendem je zatravňování orné půdy a její přepásání masným skotem. Tím samozřejmě dochází ke snižování zemědělské produkce, jejímž smyslem je nasytit lidi.

Plodiny, které na našich polích pěstujeme, nasytí mnoho lidí. Což se u pouhého sečení trávy zřejmě těžko podaří. Z ekonomického hlediska tomuto trendu nemůžeme plně konkurovat. Tím, čím však konkurovat můžeme, je hledisko morální.

A děláme pro to maximum a vždy dbáme o to, aby vlastníci, kteří nám svou půdu „propůjčují“, byli spokojení.

7.   Celostní přístup k udržitelnému životu

Sedmý důvod je vlastně shrnutím všech šesti uvedených. Aby se na naší planetě dobře žilo, musíme se o ni starat. Abychom se o ni mohli starat, musíme si pomáhat. A když si pomáháme, máme dobré vztahy. Tento přístup vede k udržitelnému životu nejen pro nás, ale i pro generace těch, kteří přijdou po nás.

Všem, co nám dávají půdu k dispozici, děkujeme!


Přemýšlíte, že nám i vy propachtujete nebo prodáte svoji půdu? Neváhejte se obrátit na tento kontakt (Zuzana Fléglová, e-mail: fleglova.zuzana@kooprodukt.cz, tel. číslo: 735 108 051).