Home Kdo jsme Management jakosti

Management jakosti

Od roku 2016 disponujeme certifikátem jakosti GMP+ (B1 a B4). Zajišťuje nám konkurenceschopnost – pro mnohé výkrmce je tento certifikát podmínkou pro odebírání krmiv a komodit. Na naši činnost nekompromisně dohlíží Ústřední kontrolní a zkušební ústavu zemědělský (ÚKZÚS), kterým se necháváme dobrovolně sledovat.

Co znamená certifikace GMP+ Feed Safety Assurance?

Jedná se o pevně daný postup, kterým se musí řídit certifikované podniky vyrábějící krmiva pro zvířata. Je to soubor norem, které udávají nejen požadavky na pěstování rostlinných komodit a způsob jejich zpracování, ale také postupy pro využití odpadů z potravinářských výrob v krmivářství, výrobu přídatných látek a dopravu. Po získání certifikátu musíme každý rok podstoupit audit.

 

Naše certifikáty

Certifikát GMP + B1 Výroba, obchod a služby
- Výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata mimo přežvýkavce
- Skladování a obchodování s krmivy

Certifikát GMP+ B4 Přeprava
- Silniční přeprava