Home Naše služby Výživa a ochrana rostlin

Výživa a ochrana rostlin

Výživa a ochrana rostlin

Jako vše, co roste, potřebují i rostliny vyživovat a chránit. Zakládáme si na osvědčených postupech spojených s rozumnou inovací, přičemž naší výhodou je jednak vlastní laboratoř, jednak dlouholetá zkušenost a mnoho odborníků v našich řadách.

V souladu s tradicí a současnými trendy provádíme výživu rostlin na míru konkrétní plodině a danému pozemku s ohledem na to, co na něm bylo pěstováno v předchozím období. Přitom pečujeme o půdu tak, abychom dosahovali maximální efektivity. Neméně důležitá je i přiměřená ochrana rostlin, kterou jsme schopni citlivě dávkovat.

Zásadním předpokladem kvalitní výživy je rozbor půdy, který nám ukáže výskyt důležitých prvků v půdě a její specifika.

Výstupy těchto rozborů vám můžeme přehledně poskytnout, zároveň se dozvíte o výskytu konkrétních prvků v půdě. Poté teprve můžeme doporučit dlouhodobou péči o půdu s ohledem na zvolené plodiny včetně návrhu na užití konkrétních hnojiv.

Ve finále vám vytvoříme komplexní plán, v němž vycházíme z rozboru půd a předpokládaného výnosu pěstované plodiny. Pak je možné řešit další úpravy půdy, jako jsou například pH či užití moderní techniky.

 

Hnojiva a postřiky

Služby pro pěstitele zemědělských plodin nabízí naše specializované oddělení „Hnojiva – osiva – chemie“. Zabýváme se výživou rostlin, ale též jejich ochranou. Zde je několik informací o tom, které základní prvky vám v sortimentu průmyslových hnojiv přinášíme.


Dusík a dusíkatá hnojiva

Dusík (chemická značka N) patří k nejvýznamnějším živinám, a to nejen pro rostliny, ale pro všechny živé organismy včetně půdních mikroorganismů. Patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty – bílkovin. Dusík je také významnou součástí chlorofylu, kde s hořčíkem tvoří centrální část tohoto složitého a velmi důležitého organického komplexu. Podporuje především růst výhonků a tvorbu zelené hmoty.

Nedostatek dusíku od počátku vegetace má za následek omezení tvorby stavebních a funkčních bílkovin, což se projevuje omezením růstu rostlin a tvorby všech podstatných orgánů rostlin (listů, stébel, lodyh, kořenů). Při nedostatku N jsou rostliny slabší a nižší, porosty jsou nevyrovnané a světlejší. Rostliny dříve zrají, snižuje se tvorba odnoží a bočních výhonů.

Odstranění nedostatku N během vegetace nečiní většinou potíže. K tomuto účelu je možné použít jak pevných dusíkatých hnojiv (LAV či síran amonný), tak hnojiv kapalných (DAM 390) pro případnou listovou aplikaci. Je vhodné hnojení kapalným hnojivem DAM 390 spojit s aplikací přípravků na ochranu rostlin.

Příklady dusíkatých hnojiv:

Ledek amonný s vápencem – 27,5 % N, 7,5 % Ca;

Síran amonný – 21 % N, 24 % S;

Močovina – 46 % N;

DAM 390 – 30% N.


Fosfor a fosforečná hnojiva

Fosfor je součástí řady důležitých organických sloučenin, které fungují jako biochemičtí nositelé energie v buňkách. Díky této funkci fosfor urychluje vývoj, plodnost, dozrávání, zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám, podporuje vývin kořenového systému a tím i lepší zásobení rostlin ostatními živinami a vláhou.

Nedostatek fosforu se u rostlin projevuje méně často. Rostliny mají nízký obsah chlorofylu, stonky a listy mají načervenalou barvu. Při tomto stavu nemohou probíhat všechny biochemické funkce na potřebné úrovni. Zpomaluje se růst stonků a kořenů rostlin, generativní vývoj je redukován, je omezeno odnožování a tvorba bočních výhonů.

Odstranění nedostatku fosforu během vegetace je obtížné. Můžeme je realizovat plně až teprve po sklizni a připravit tak následujícím plodinám lepší podmínky pro výživu fosforem.

Příklady fosforečných hnojiv:

FOSMAG – 25 % P2O5, 7 % S, 2 % MgO;

Amofos – 12 % N, 52 % P2O5.


Draslík a draselná hnojiva

Draslík je dalším důležitým prvkem ve výživě rostlin, který ovlivňuje příjem a hospodaření s vodou v rostlině. Příznivě ovlivňuje velikost efektivní listové plochy a tím také průběh fotosyntetických procesů. Zvyšuje odolnost rostlin k nízkým teplotám. Draslík dále zvyšuje mechanickou pevnost pletiv, čímž se snižuje nebezpečí poléhání.

Nedostatek draslíku narušuje vodní režim rostlin, takže mají povadlý vzhled. Rostliny jsou náchylnější k houbovým chorobám a poléhání. K dalším projevům nedostatku patří okrajová nekróza (spálení listů).

Příklady draselných hnojiv:

Draselná sůl – 60 % K2O;

Kamex – 40 % K2O, 5 % MgO, 4 % S.


Vápník a vápenatá hnojiva

Mezi nejdůležitější živiny rostlin patří také vápník. Vápník ovlivňuje tvorbu a růst kořenů, především kořenového vlášení, dále stabilitu a integritu pletiv a zesiluje sací sílu kořenů.

Nedostatek vápníku způsobuje odumírání růstového vrcholu, kořeny jsou krátké a později zahnívají. Dále se projevuje nekrózami mladých listů, starší listy jsou tmavě zelené.

Příklady vápenatých hnojiv:

Vápenec.


Hořčík a hořečnatá hnojiva

Hořčík má nezastupitelnou úlohu při fotosyntetické přeměně světelné energie v energii chemickou.

Nedostatkem hořčíku se snižuje počet chloroplastů. Toto se projevuje vznikem žlutých míst vedle tmavě zelených (shluky chlorofylu). Může docházet k lámavosti listů v důsledku vodnatosti pletiv.


Vícesložková hnojiva

Při výživě rostlin jsou využívána také hnojiva obsahující dvě a více živin v různých poměrech. Sortiment těchto převážně granulovaných hnojiv je dnes velmi široký.

Příklady vícesložkových hnojiv:

NPK 15–15–15.

 

V případě zájmu kontaktujte: Alice Uchytilová, 731 544 857, e-mail: uchytilova@zsdyn.cz

 

Chemické přípravky na ochranu rostlin

Oddělení HNOJIVA OSIVA CHEMIE nabízí tyto služby:

  • distribuce pesticidů do rostlinné výroby, desinfekčních prostředků do prvovýroby mléka, stájové chemie, osiv
  • rostlinolékařská služba, poradenská služba v terénu, zpracování projektů ochrany rostlin
  • provozní poradenství v oblasti pesticidů a osiv


V případě zájmu kontaktujte: Alice Uchytilová, 731 544 857, e-mail: uchytilova@zsdyn.cz

 

 

Služby zemědělcům, obchodním partnerům

Poradenská činnost v oblasti výživy hospodářských zvířat

Distribuce a poradenství v oblasti výživy a ochrany rostlin

Skladování obilovin, luštěnin a olejnin

Sušení, čištění obilovin

Dopravní služby (krmné směsi, obiloviny, další materiály)

 

Chcete vědět víc?

Pro více informací kontaktujte naše odborníky.