Home Kdo jsme Struktura našich firem Výkup komodit a výroba krmných směsí

Výkup komodit a výroba krmných směsí

Výkup komodit a výroba krmných směsí

Hlavním předmětem činnosti Zemědělských služeb Dynín, a.s. je výroba a prodej krmných směsí.

Každé krmivo má svou vlastní recepturu zoptimalizovanou tak, aby zajišťovalo optimální výživu hospodářských zvířat. Hlavními složkami jsou obiloviny jako pšenice, kukuřice, ječmen, oves. Jako zdroj dusíku je využíván extrudovaný nebo extrahovaný sójový šrot, někdy ale i řepkový šrot. V roce 2015 byla zavedena vlastní extruzní linka, která nám slouží ke zpracování (extruzi) sojových bobů a výrobě tzv. plnotučné sóji, která je ideálním zdrojem bílkovin a energie.

Stravitelnost sójového bobu se zvyšuje procesem tepelného zpracování – proces extruze – sojový bob se pod tlakem zahřeje a dojde tak k eliminaci antinutričních látek. Dále se do krmných směsí přidávají minerály, vitamíny a enzymy.

Jak se krmná směs vyrábí?

Jednotlivé suroviny na výrobu krmných směsí se skladují v samostatných zásobnících, a to připravené procesem šrotování, mačkání nebo drcení. Proces výroby probíhá ve výrobně krmných směsí, kde dochází k automatickému, počítačem řízenému navažování surovin a v míchacím zařízení k rovnoměrnému promíchání každé vyráběné šarže krmiv.

Technologii výroby krmných směsí nám dodává švýcarská společnost Bühler, A.G.. Granulaci krmných směsí zajišťují dva granulační lisy. Při tomto procesu dochází také k hygienizaci krmiv (eliminace salmonel, zvýšení stravitelnosti).

Následně putují granule do nástřikového bubnu, kde dochází k aplikaci rostlinného oleje na hotové vychlazené a vytříděné granule. Krmivo, které opouští areál, je podrobované laboratorním zkouškám na základní kvalitativní (nutriční a fyzikální) vlastnosti.

Krmné směsi se skladují v expedičních zásobnících, odkud se nakládají do speciálních nákladních souprav a putují rovnou k zákazníkovi. Část produkce krmiv je pytlována do 25 kg pytlů. Krmiva jsou rozvážena po celé České republice. Zemědělské služby Dynín mají certifikát GMP+ na výrobu i přepravu a disponují celkem třinácti soupravami na přepravu krmných směsí. Soupravy pro přepravu volně ložených směsí jsou speciálně vybaveny dmychadly na vzduchové plnění do sil přímo u zákazníka.

Největší část produkce krmných směsí je určena pro drůbež, ale jsou vyráběna krmiva i pro další hospodářská zvířata, pro skot, prasata, králíky, koně. Dále také pro kaprovité ryby, ale i pro lesní spárkatou zvěř nebo pro bažanty.

Krmné směsi pro skot vyrábíme v provozu společnosti ZENAP Trhové Sviny, s.r.o. Příkladem jsou směsi Dynstar- starter telata, krmné směsi pro vysokoprodukční dojnice, dojnice po otelení, jalovice, pro výkrm býků.