Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Hospodaříme v konvenčním i ekologickém režimu.

Dlouholeté zkušenosti nám ukázaly, že potraviny mohou být velmi kvalitní jak z ekologického, tak z konvenčního zemědělství.

Pro vysvětlení: Samotný původ plodiny z ekologického zemědělství totiž nemusí nutně znamenat záruku její maximální prospěšnosti zdraví. Je třeba kriticky vyhodnocovat všechny faktory. Například, v chemicky neošetřené úrodě z ekofarem může růst mnoho zdraví škodlivého plevele, hub a plísní.

Naše společnost nezavrhuje ani jeden ze způsobů hospodaření - jedna z našich dceřiných firem - Agra Zvíkov s.r.o. - provozuje farmu v ekologickém režimu. Ostatní fungují v režimu konvenčního hospodaření.

 

Naše konvenční zemědělství

V našem konvenčním zemědělství pěstujeme kvalitní plodiny, které dále používáme jako krmení pro naše zvířata a jako surovinu pro výrobu krmných směsí, ale i potravin.

 

Na pole aplikujeme látky na ochranu rostlin, minerální látky a hnojiva pouze v nejmenším nutném a zároveň v povoleném množství. Vedou nás k tomu nejen etické důvody, ale také hrozba udělení vysoké blokové pokuty a ztráta veškeré finanční podpory.

Přísnější limity než na západě

Ačkoliv se ztotožňujeme s nařízeními ohledně maximálního povoleného množství “chemie” na polích, stále nás udivují rozdíly v povolených limitech - v porovnání s jinými evropskými státy máme mnohem přísnější podmínky. Například v Německu nebo v Rakousku jsou zemědělci vázáni limity pro aplikci chemických látek trojnásobněvyššími. Ještě “hůře” (benevolentnější limity) jsou na tom v Holandsku nebo ve Francii.