Home Kdo jsme Struktura našich firem Živočišná výroba

Živočišná výroba

Chov masného a mléčného skotu a drůbeže

Živočišná výroba

Naše živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a drůbeže. V chovu skotu je naší hlavní činností výroba mléka, dále chov masného skotu a také výkrm býků.


Na našich mléčných farmách, které jsou v Kolným, Bošilci, Bohunicích nad Vltavou, Municích a Horních Slověnicích chováme celkem 1.300 ks červenostrakatého a holštýnského plemene. Měsíčně dodáváme do mlékárny 937 tisíc litrů mléka. U červenostrakatého skotu dosahujeme roční užitkovosti 8.700 litrů a u holštýnského plemene 11.000 litrů na jeden kus.

Na pastvinách, které máme v Ledenicích, Ortvínovicích a Chotýčanech máme 330 ks masného skotu krav bez tržní produkce mléka a jsou zde zastoupen plemena Simentál, Charolais a Angus-aberdeen. Farmu v Ortvínovicích provozujeme v režimu ekologického zemědělství. Dále ročně vykrmujeme přibližně 500 ks býků.

 

Naše drůbežářské firmy mají roční výkrmovou kapacitu cca 2 mil. kusů kuřecích brojlerů. Veškerou naši produkci kuřat prodáváme Drůbežářskému závodu Klatovy. Samotný prodej drůbeže probíhá přes Odbytové družstvo Dynín. Jsme hrdí na welfare našich kuřat. Na farmách využíváme moderní technologie za účelem udržení optimálních životních podmínek pro kuřata. Odchyt drůbeže při vyskladňování zajišťujeme ve spolupráci s DZ Klatovy velmi šetrným vyskladňovacím systémem PEER.

 

Společnost Alas, a.s.: Spadají pod ni dvě farmy v Hartmanicích u Žimutic (kapacita 82 000 kusů drůbeže) a v Popovicích u Dolního Bukovska (kapacita 97 500 kusů). Obě farmy se zaměřují čistě na výkrm brojlerů.

1.Jihočeský drůbežářský podnik: Také tento podnik provozuje dvě farmy. Jedna z farem se nachází ve Svinech u Dolního Bukovska a druhá v Rapšachu u Halámek. Farma ve Svinech (kapacita 132 000 kuřat) se věnuje ze 100 % výkrmu drůbežích brojlerů, v Rapšachu vykrmujeme půl roku kachny, druhou část roku pak kuřecí brojlery.