Home Novinky Novinky Pěstování sóji má v našich podmínkách své limity. Přesto lze v jejím pěstování dosáhnout velmi dobrých výsledků

Pěstování sóji má v našich podmínkách své limity. Přesto lze v jejím pěstování dosáhnout velmi dobrých výsledků

Pěstování sóji má v našich podmínkách své limity. Přesto lze v jejím pěstování dosáhnout velmi dobrých výsledků

Ve světovém měřítku se sója řadí mezi jednu z nejčastěji pěstovaných rostlin. V našich podmínkách ji však ne vždy přejí klimatické podmínky. Přesto by bylo chybou na ni zanevřít.

 

Historie pěstování sóji u nás a ve světě

Sója pravděpodobně pochází z Číny a je jednou z nejstarších kulturních rostlin.

U nás se sója v minulosti považovala za téměř zázračnou plodinu. Nuceně se vysévala i ve svažitých a drsných podhorských polohách. Cílem bylo, aby sóju potkal podobně úspěšný osud jako kukuřici.

V průběhu 70. – 80. let se přešlo k pěstování sóji na bob jen v nejteplejších oblastech ČSR, a to na plochách do 2 tisíc hektarů.

V současnosti se sója v ČR pěstuje i ve středních polohách, a to zejména díky introdukci kanadských a následně i jiných odrůd z příznivých oblastí. K současnému rozšiřování sóji přispívá také dobrá agrotechnika a péče, díky níž se dosahuje odpovídající sklizňové zralosti.

Ve světě sója nyní patří mezi nejrozšířenější plodinu, a to hned po kukuřici, rýži a pšenici. Největší plochy oseté sójou najdeme v Brazílii, Argentině, USA, Indii, Kanadě a Číně. Z evropských zemí si své prvenství vysloužila zejména Itálie, Francie, Srbsko, Maďarsko, Chorvatsko a další.

Limitující je klima

Zájem o pěstování sóji ve střední Evropě stále roste. A to i přes poměrně krajní klimatické podmínky. Ty souvisejí s globálními změnami, které pozorujeme jako extrémní výkyvy počasí a oteplování.

Šlechtěním k vyšší odolnosti

Díky šlechtění sóji se daří měnit její nároky, zejména na teplotu a délku dne. Nové odrůdy bývají již relativně chladuvzdorné a méně náročné na počet slunečných dnů. Proto je lze pěstovat i v našich oblastech. Co si však všechny odrůdy do značné míry zachovávají, jsou nároky na množství srážek.

Využití sóji

Sója nachází využití jak při výrobě potravin, tak i jako krmivo pro hospodářská zvířata. My se zaměřujeme na pěstování sóji, kterou následně využíváme při výrobě krmných směsí. S ohledem na její složení musí být tepelně zpracována. Proto jsme u nás zavedli inovativní výrobní proces ve zpracování sóji – proces extruze, po které se u sóji zvýší stravitelnost a dochází také k její hygienizaci (eliminaci patogenů).

V neposlední řadě sója slouží ke zvyšování kvality a produkce následných plodin, protože má půdotvorný a meliorační účinek. Navíc, díky hlízkovým baktériím zvyšuje obsah dusíkatých látek v půdě, které jsou využitelné pro následnou plodinu.

Sóju máme v našem portfoliu i my

Pěstování této specifické plodiny jsme rozjeli v jižních Čechách teprve nedávno. Nejprve jsme začínali s jejím pěstováním na pár hektarech. Nyní ji pěstují naše dva podniky: Agrochov Dynín družstvo a v roce 2020 jsme poprvé zkoušeli sóju pěstovat i u Munic (AGRIPROD s.r.o.). Ukázalo se, že se sóje daří i zde – oblast se nachází v nižší nadmořské výšce, s čímž souvisí vyšší průměrné teploty. Aktuálně pěstujeme sóju na cca 120 hektarech na poměrně dobré úrovni. Výnosy se v průběhu 3 let pohybují okolo 3 tun z hektaru. S takovým úspěchem si dovolíme tvrdit, že směle konkurujeme i zemědělcům na Moravě a na Slovensku.

Budoucnost sóji v ČR

Během posledních let dosáhla pěstitelská plocha sóji v ČR na cca 15 tisíc hektarů a nadále lze očekávat, že by sója mohla obsáhnout i několikanásobně vyšší plochy.

Potenciál, který se v pěstování této rostliny skrývá, je obrovský. Pokud byste se chtěli dozvědět více praktických informací o pěstování sóji nebo ji chcete zařadit do Vašeho osevního plánu a nejste si jistí jak na to, obraťte se na nás. Naši agronomové Vám rádi poradí.