Home Novinky Novinky Myslivecko - zemědělský den u rybníka Koníř

Myslivecko - zemědělský den u rybníka Koníř

Myslivecko - zemědělský den u rybníka Koníř

V sobotu 8. června 2024 se po roční pauze znovu konal tradiční dětský myslivecko-zemědělský den u rybníka Koníř u Lišova. Organizaci akce zajistili Honební společenstvo Lišov – Levín
a
Zemědělské služby Dynín, a.s. Tyto dvě organizace již dlouhodobě úspěšně spolupracují
a tento dětský den byl jasným důkazem jejich skvělé spolupráce.

Den začal tradičním uvítacím zpěvem „Všeobecné vítání“ v podání Ing. Petra Pokorného
a Ing. Jana Ženčucha, kteří hráli na hornu.

Po slavnostním zahájení se děti zaregistrovaly a obdržely kartičky s jednotlivými stanovišti. Každé stanoviště představovalo úkol, za jehož splnění dostaly děti podpis. Celá akce zahrnovala naučnou stezku, která byla rozdělena na deset stanovišť – pět mysliveckých a pět zemědělských, kde se děti mohly učit a zároveň si užít spoustu zábavy.

Na mysliveckých stanovištích děti zažily spoustu zajímavých aktivit. Na stanovišti poznávání zvěře a trofejí se učily rozpoznávat různé druhy zvěře a jejich znaky, popis parohů a rozdíl mezi nimi. Myslivecká latina je zavedla do světa mysliveckých termínů, kde přiřazovaly správné názvy k částem těla zvířat, jako jsou kachny, divočáci a srnci s pomocí myslivecké mluvy. Na stanovišti myslivecké kynologie mohly vidět ukázky výcviku loveckých psů, konkrétně Border teriéra, Německého ohaře krátkosrstého a Bretaňského ohaře. Dalším stanovištěm byla péče o zvěř, kde děti lezly na posed a hledaly obrázky zvěře v okolí, dále se učily o přikrmování zvěře, viděly ukázku krmelce způsobu zakládání krmení. Nakonec si děti vyzkoušely střelbu na terč ze vzduchovky, což byla pro mnohé z nich velmi vzrušující zkušenost.      

Na zemědělských stanovištích děti objevovaly mnoho zajímavých věcí. Na stanovišti poznávání zemědělských rostlin se učily rozpoznávat různé druhy plodin. Další zastávkou byla hospodářská zvířata, kde měly možnost vidět zvířata jako telata, kuřata, kachny, selátka a ovečky a také se seznámily s procesem výroby mléka. Na stanovišti zemědělské techniky si děti prohlédly kombajn, postřikovač a traktory a mohly se také svézt na traktoru. Skákací kombajn byl nafukovací atrakcí, kde se mohly děti vydovádět. Posledním stanovištěm byla ochutnávka Kolenského mléka, kde děti u pojízdné prodejny ochutnávaly čerstvé mléko.

Každé dítě, které úspěšně splnilo úkoly na mysliveckých i zemědělských stanovištích, dostalo dřevěnou medaili a drobné věcné i sladké odměny. Poté se všichni společně přesunuli k ohništi, kde si děti mohly opéct špekáčky a osvěžit se studenou točenou limonádou, zatímco dospělí si dopřáli pivo. Díky krásnému slunečnému počasí se děti mohly také vykoupat
v rybníku Koníř, který byl nedaleko ohniště.