Home Novinky Novinky FVE ZS Dynín, a.s.

FVE ZS Dynín, a.s.

FVE ZS Dynín, a.s.

Vzhledem k vysoké spotřebě elektrické energie při výrobě krmných směsí a v souvislosti s neustále se zvyšujícím cenami za dodávku elektrické energie, jsme se v naší společnsoti rozhodli částečně pokrýt spotřebu elektřiny z vlastního obnovitelného zdroje – fotovoltaické elektrárny. Přínosem bude nejen snížení těchto finančních nákladů, ale také CO2 vyprodukovaného do ovzduší při výrobě elektrické energie konvenčními způsoby. Elektrárna bude umístěna v areálu firmy na nevyužité ploše. Její instalovaný výkon bude cca 250 kWp a teoreticky bude schopna ročně vyprodukovat přibližně tolik elektrické energie, jako je měsíční spotřeba naší výroby krmných směsí. Tento projekt bude je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Termín realizace projeku je červenec 2022 - prosinec 2023.