Výživa a ochrana rostlin – Hnojiva a postřiky

Vy, kteří pěstujete zemědělské plodiny, byste měli využít služeb, které nabízí oddělení ZSD, a.s. „hnojiva – osiva – chemie“. Mimo jiné se zabývá výživou rostlin. Zde nabízíme několik informací o tom, které základní prvky vám sortiment průmyslových hnojiv přináší.

Dusík a dusíkatá hnojiva

Dusík patří k nejvýznamnějším živinám, a to nejen pro rostliny, ale pro všechny živé organismy včetně půdních mikroorganismů. Patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty – bílkovin. Dusík je také významnou součástí chlorofylu, kde s hořčíkem tvoří centrální část tohoto složitého a velmi důležitého organického komplexu. Podporuje především růst výhonků a tvorbu zelené hmoty.

Nedostatek dusíku od počátku vegetace má za následek omezení tvorby stavebních a funkčních bílkovin, což se projevuje omezením růstu rostlin a tvorby všech podstatných orgánů rostlin (listů, stébel, lodyh, kořenů). Při nedostatku N jsou rostliny slabší a nižší, porosty jsou nevyrovnané a světlejší. Rostliny dříve zrají, snižuje se tvorba odnoží a bočních výhonů.

Odstranění nedostatku N během vegetace nečiní většinou potíže. K tomuto účelu je možné použít jak pevných dusíkatých hnojiv ( LAV, Síran amonný….), tak hnojiv kapalných ( DAM 390 ) pro případnou listovou aplikaci. Je vhodné hnojení kapalným hnojivem DAM 390 spojit s aplikací přípravků na ochranu rostlin.

Příklady dusíkatých hnojiv:

Ledek amonný s vápencem – 27,5% N, 7,5% Ca; Síran amonný – 21% N, 24% S; Močovina – 46% N; DAM 390 – 30% N.


Fosfor a fosforečná hnojiva

Fosfor je součástí řady důležitých organických sloučenin, které fungují jako biochemičtí nositelé energie v buňkách. Díky této funkci fosfor urychluje vývoj, plodnost, dozrávání, zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám, podporuje vývin kořenového systému a tím i lepší zásobení rostlin ostatními živinami a vláhou.

Nedostatek fosforu se u rostlin projevuje méně často. Rostliny mají nízký obsah chlorofylu, stonky a listy mají načervenalou barvu. Při tomto stavu nemohou probíhat všechny biochemické funkce na potřebné úrovni. Zpomaluje se růst stonků a kořenů rostlin, generativní vývoj je redukován, je omezeno odnožování a tvorba bočních výhonů.

Odstranění nedostatku fosforu během vegetace je obtížné. Můžeme je realizovat plně až teprve po sklizni a připravit tak následujícím plodinám lepší podmínky pro výživu fosforem.

Příklady fosforečných hnojiv:

FOSMAG – 25% P2O5, 7% S, 2% MgO; Amofos – 12% N, 52% P2O5.


Draslík a draselná hnojiva

Draslík je dalším důležitým prvkem ve výživě rostlin, který ovlivňuje příjem a hospodaření s vodou v rostlině. Příznivě ovlivňuje velikost efektivní listové plochy a tím také průběh fotosyntetických procesů. Zvyšuje odolnost rostlin k nízkým teplotám. Draslík dále zvyšuje mechanickou pevnost pletiv, čímž se snižuje nebezpečí poléhání.

Nedostatek draslíku narušuje vodní režim rostlin, takže mají povadlý vzhled. Rostliny jsou náchylnější k houbovým chorobám a poléhání. K dalším projevům nedostatku patří okrajová nekróza ( spálení listů ).

Příklady draselných hnojiv:

Draselná sůl – 60 % K2O; Kamex – 40% K2O, 5 % MgO, 4% S.


Vápník a vápenatá hnojiva

Mezi nejdůležitější živiny rostlin patří také vápník. Vápník ovlivňuje tvorbu a růst kořenů, především kořenového vlášení, dále stabilitu a integritu pletiv a zesiluje sací sílu kořenů.

Nedostatek vápníku způsobuje odumírání růstového vrcholu, kořeny jsou krátké a později zahnívají. Dále se projevuje nekrózami mladých listů, starší listy jsou tmavě zelené.

Příklady vápenatých hnojiv:

Vápenec


Hořčík a hořečnatá hnojiva

Hořčík má nezastupitelnou úlohu při fotosyntetické přeměně světelné energie v energii chemickou.

Nedostatkem hořčíku se snižuje počet chloroplastů. Toto se projevuje vznikem žlutých míst vedle tmavě zelených ( shluky chlorofylu ). Může docházet k lámavosti listů v důsledku vodnatosti pletiv.


Vícesložková hnojiva

Při výživě rostlin jsou využívána také hnojiva obsahující dvě a více živin v různých poměrech. Sortiment těchto převážně granulovaných hnojiv je dnes velmi široký.

Příklady vícesložkových hnojiv:

NPK 15-15-15.

viz. kontakty Alice Uchytilová