Úvod

Předmět činnosti

  • Výroba a prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata a rybyuvod_obrazek2
  • Nákup, ošetření a následný prodej obilovin, luštěnin a olejnin
  • Distribuce přípravků pro výživu a ochranu rostlin, agronomické poradenství, osiva
  • Poradenská činnost v oblasti výživy zvířat

 


Naši zákazníci

  • Zemědělská družstvauvod_obrazek1
  • Soukromně hospodařící zemědělci
  • Obchodní společnosti