Výživa a ochrana rostlin – Chemické přípravky na ochranu rostlin

Oddělení HNOJIVA OSIVA CHEMIE nabízí tyto služby:

Distribuci
pesticidů do rostlinné výroby, desinfekčních prostředků do prvovýroby mléka, stájové chemie, osiv.

Rostlinolékařskou službu
poradenskou službu v terénu, zpracování projektů ochrany rostlin

Provozní poradenství
v oblasti pesticidů a osiv

Na spolupráci se s Vámi těší:

Adresa pro obchodní styk (fakturace)
Zemědělské služby Dynín, a.s.,
Dynín 92, 373 64 Dynín
IČ: 600 70 820
DIČ: CZ60070820
tel.: 731 544 857
fax: +420 38 7021 325
email: uchytilova@zsdyn.cz