Poradenské služby – Výživa a chov hospodářských zvířat

Ing. Jaroslava KOSTĚNCOVÁ

V rámci podniku Zemědělské služby Dynín, a.s. působí oddělení výživy zvířat zaměřené především na tvorbu kvalitních receptur pro výkrm hospodářských zvířat.

Oddělení výživy zvířat nabízí tyto služby:

  • Tvorba receptur krmných směsí a jejich deklarace, tvorba krmných dávek skotu.
  • Konzultace u zákazníků a organizace odborných seminářů, jejichž prostřednictvím zajišťujeme informovanost zákazníků o změnách receptur krmných směsí a jejich cen, o nových poznatcích ve výživě a krmení.
  • Napomáháme v řešení zdravotní problematiky dle možností v rámci vlastního servisu, nebo v návaznosti na veterinární laboratoř či ústav nebo servis některých dodavatelských firem. Využíváme úzké spolupráce s veterinárním lékařem.
  • Evidujeme informace o výsledcích užitkovosti u jednotlivých chovů prasat, drůbeže i skotu. Samozřejmostí je tvorba celkového obrazu o každém zákazníkovi.
  • Úzká spolupráce s výzkumnými ústavy, vysokými školami, ÚKZUZ, veterinárními institucemi, dodavateli.

Na spolupráci se s Vámi těší:

pevná linka: +420 38 7021 329 Ing. Jaroslava Kostěncová
Ing. Michaela Novotná
Adresa pro obchodní styk (fakturace) Zemědělské služby Dynín, a.s.
373 64 Dynín
IČ: 600 70 820
DIČ: 077 – 600 70 820
tel.: +420 38 7021 311
fax: +420 38 7021 325